Obliczanie średniej rocznej stopy wzrostu za pomocą formuły Excel

Dzień dobry! Czy w programie Excel można zastosować jedną formułę do obliczenia średniorocznej stopy wzrostu za 11 lat?

Victoria

Odpowiedź eksperta:

Cześć Wiktoria! Zwróć uwagę na funkcję "OSOBOWOŚĆ". Możesz także spróbować zaimplementować go z myślą o następującej formule: "= ((FV / PV) ^ (1 / n)) ^ m-1" gdzie FV - wartość przyszłe, PV - wartość prądu, n - liczba okresów inwestycyjnych i m - współczynnik okresy roczne.